- : LinkySpriatelené stránky:

http://alian.info alian.info

www.mirez.info mirezove stránky

www.iring.sk Stránky Petra Iringa

www.fiodor.info Fi0dorove stránky

www.pmasarik.info Osobná stránka Petra Masarika

Linky všeobecne:

Google nájde (skoro) všetko