- : Filozoofia

- : Prečo filozoofia?
- : Rozcestník & fórum
- : Témy fóra
- : Fórum
- : Linky


- :
prečo filozoofia?
    Hneď na začiatku chcem, aby táto stránka rozhodne nebola považovaná za veľkolepé dielo veľkolepého filozofa. Vzdelaním som elektrikár, čiže k filozoofii alebo k svetonázorom, či náboženstvám (čo sú témy, ktorým by sa mohla venovať táto stránka) nemám profesionálny vzťah. Rôzne filozofie, či náboženstvá ma zaujímajú z dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie.
   V živote každého človeka (teda takého, ktorý nie je celkom zadubený alebo otupený "výchovou") prichádzajú isté otázky, na ktoré má problém odpovedať. Tento problém má nielen on, sú to otázky na ktoré všeobecne pravdepodobne ani neexistujú uspokojivé odpovede. Napriek pravdepodobnej neexistencií odpovedí, človek je taký tvor, ktorý ich stále hľadá. Hľadanie odpovedí spočíva predovšetkým v štúdiu rôznych zdrojov a diskusii o získaných informáciách, výmene názorov a rozhovoroch na rôzne témy, z ktorých pre nezadubeného človeka vyplývajú možnosti iného pohľadu na svet a možnosť ovplyvnenia vlastného svetonázoru (možnosť, nie povinnosť).
    Od narodenia zadubený alebo k istému svetonázoru prísne vychovaný človek sa len málokedy vymaní z vplyvu svetonázoru (náboženstva), ku ktorému bol odmala vychovávaný. Predpokladám, že aj takíto ľudia navštívia túto stránku a výsledkom ich návštevy bude len oheň a síra na adresu autorov a prispievateľov. Aj pre takýchto ľudí je však táto stránka určená. Aspoň uvidia, že existuje aj iný spôsob myslenia.

- : rozcestník & fórum
    Mojim neskromným želaním je, aby sa táto stránka stala rozcestníkom k rôznym zdrojom infomácií o rôznych svetonázoroch a filozo(o)fiách. To však nie je jej hlavný účel. Hlavným účelom je poskytnúť možnosť slobodného, necenzúrovaného fóra , na ktorom každá môže prezentovať svoju filozofiu, svetonázor, či náboženstvo, ktorým žije. Fórum je necenzúrované a absolútne slobodné, prístupné všetkým názorom. Preto prosím autorov príspevkov do fóra o slušné, jasné a zrozumiteľné, podľa možnosti neurážlivé príspevky. Taktiež upozorňujem, že za obsah svojich prípevkov zodpovedá len každý sám. Ja ich nemienim nijako upravovať ani cenzurovať.

- : témy fóra
Bol by som rád, keby sa prispievatelia zaoberali predovšetkým týmito témami (iné sú samozrejme tiež vítané):
Základná otázka je: PREČO??? Prečo je svet taký, aký je? Bude lepší? Bude horší? Kto riadi svet? Kto ho riadil v minulosti? Vznikol svet sám, alebo mu musel niekto ( muselo niečo) pomôcť? Aký bol svet v minulosti? Bol lepší? Prečo je viacero svetonázorov, filozofií, náboženstiev, aké sú výhody jednotlivých? Aké sú problémy jednotlivých? Existuje Boh? Existuje Satan? Existujú duchovia? Existujú mimozemštania? Je možné predošlé 4 kategórie vzájomne porovnať? Ak áno, ako také porovnanie vyznie? Pochádza pozemský život z mimozemského? Alebo naopak? Existovala pred našou civilizáciou nejaká iná civilizácia? Bude existovať nejaká civilizácia po tej našej?
A prijímame aj témy zdanlivo primitívne, možno čudné, ale idúce k podstate:
Prečo sú jedna a jedna dve? Kto na to prišiel? Ako? Prečo?
   
- : fórum
    Na vyššie zmienené témy (aj na mnohé iné) je možné vyjadriť sa na fóre. Každý príspevok je vítaný.


- : linky
    Zaujímavé stránky týkajúce sa témy (po slovensky a česky):

Kresťanstvo:
Redemptoristi
Katolíci
Evanjelici
Metodisti
Cirkev Bratská
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Apoštolská cirkev
Pravoslávna cirkev
Starokatolícka cirkev

Judaizmus:
http://www.delet.sk/

Islam:
http://www.islamweb.sk/stranky/start.htm

Satanizmus:
http://www.fantomas.sk/satan/
Jednoznačne najviac "informácii" o satanizme sa dá nájsť na stránkach Katolíckych novín

Filozofia:
http://www.filozofia.sk/

Mimozemšťania:
http://www.ufo.sk/

Polemiky:
http://www.dimenzie.sk/1999_01/05satan.html

Ostatné:
http://www.meditacia.sk/
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví

Bude toho aj viac...

Naspät